slovenské riekanky

 

Lastovičky stavajú si,

v lete domček v podkroví,

ešte lipka nerozkvitla,

už je domček hotový.

***

Do šašiny šašo ušiel,

niesol muškám tašku mušiek.

Kým si mokré šaty sušil,

všetky mušky z tašky ušli.

***

Túžila žaba v záružlí,

po peknom kvietku, po ruži.

nuž jej žubrienky z kaluže,

priniesli žlté záružlie.

***

Stavia syseľ z piesku dom.

Sedem komor bude v ňom.

Keď sa schody v snehu skryjú,

príde sused na hostinu

***

Hrala vlha na flaute,

v dlhom, žltom kabáte.

Keď na obed mala hlad,

odmietla jej flauta hrať.

***

Nechal žbánkár, v džbáne dieru.

Zaplátal ju troškou džemu.

Liezol mravec po džbánku,

zadžemil si topánku.

***

Večer si mačky náročky,

vyčiarknú z očí čiaročky.

a čo počuly od rána,

mačiatkam začnú rozprávať

***

Kĺzali sa pĺžatá, na kĺzačke od blata.

Kĺzali sa sami v byte, dolu chrbtom po ulite.

***

Prileteli ďatle k jedli, žeby niečo dobré zjedli.

Choďte vedľa, vraví jedľa, na lipe je veľa jedla!

***

Narodil sa vodník malý, na rybníku v tŕstí,

zeleno mu vlasy hrali, mal blanité prsty.

Čo spravíme? Ryby na to. Naučme ho plávať!

On nám bude správy za to o rybároch dávať.

***

 

***

 

***

 

***

 

***